Kształcenie Językowe, 17 (27), 2019, ss.116

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Od redaktora

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.17(27).1

Download articleDownload article

Part I. Articles

O niektórych formach i metodach kształcenia sprawności językowej w ramach ćwiczeń w mówieniu w projekcie Tadeusza Czapczyńskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.17(27).2

AbstractDownload articleDownload article

Tadeusz Czapczyński, didactics of language, forms of speaking exercises, methods of learning language skills

O pytaniach podczas rozmowy maturalnej z języka polskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.17(27).3

AbstractDownload articleDownload article

question, lower-level question, higher-level question, conversation, dialogue

Odmiana polskich nazw miejscowych w edukacji szkolnej — jak i po co?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.17(27).4

AbstractDownload articleDownload article

inflection, city names, village names, education, teaching

Kształcenie kompetencji komunikacyjnej dziecka z zespołem Aspergera — raport z badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.17(27).5

AbstractDownload articleDownload article

communication competence, Asperger’s syndrome

Gdzie kogo ciągnie…? O pewnej grupie przysłów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.17(27).6

AbstractDownload articleDownload article

linguistics, Polish proverbs, nature, culture

Part II. Reviews and reports

Международная конференция «XX Славистические чте- ния памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова», 12 сентября 2018 года, Санкт-Петербург, Россия

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.17(27).7

AbstractDownload articleDownload article

linguistics, Slavonic languages, Slavonic literature, reading, conference

12th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, 4–11 November 2018, Tavira, Portugal

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.17(27).8

AbstractDownload articleDownload article

Colloquium, interdisciplinary, paremiology, proverbs, Tavira

Indeks nazw osobowych

Download articleDownload article

Indeks nazw rzeczowych

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout