Kształcenie Językowe, 11 (21), 2013, ss.160

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Od redaktora

Download articleDownload article

Wpływ tytułu na zakres i  trwałość przyswajanej wiedzy z  tekstów edukacyjnych

AbstractDownload articleDownload article

second language acquisition, reading comprehension, teaching experiment, know­ledge acquisition, cognitivism

„Rozterki” Jana Kochanowskiego i pewność siebie polonistów

AbstractDownload articleDownload article

methodology of teaching Polish language and literature, reading comprehension, textbook, historical semantics

W świecie bajek… leksykologicznych. O atrakcyjnym nauczaniu semantyki (na przykładzie polonistyki lwowskiej)

AbstractDownload articleDownload article

second language acquisition, Polish as a foreign language, lexicology, semantics, fable

Program kulturowy, kształcenie skorelowane i  inne koncepcje nauczania języka i  kultury polskiej

AbstractDownload articleDownload article

second language acquisition, Polish as a foreign language, cultural curriculum, textbook

Retoryka: od Richarda E. Volkmanna do czasów najnowszych (rozwój dyscypliny)

AbstractDownload articleDownload article

rhetoric, logic, progymnasmata, education

Operatory komunikacyjne w  przemówieniu sądowym

AbstractDownload articleDownload article

linguistics, rhetoric, persuasion, communicative operators, court speech, discourse

Функциональный аспект синекдохи абстрактных и социально маркированных лексем в публицистических текстах Ивана Франко / Funkcionaľnyj aspekt sinekdochi abstraktnych i sociaľno markirovannych leksem v publicističeskich tekstach Ivana Franko

AbstractDownload articleDownload article

synecdoche, semantic shift, stylistic function, journalistic style, semantics, lexemes

Recenzja: Krzysztof Maćkowiak, U  źródeł polskiej świadomości językowej (X–XV wiek), Poznań 2011

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout