Kształcenie Językowe, 14 (24), 2016, ss.84

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Od redaktora

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.14(24).1

Download articleDownload article

Cyfrowy zwrot w polonistyce szkolnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.14(24).2

AbstractDownload articleDownload article

language, new media, cultural software

O potrzebie sięgnięcia do tradycji polonistycznej w zakresie kształcenia językowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.14(24).3

AbstractDownload articleDownload article

language development, scientific knowledge of language, exercises in speaking and writing

O fałszywej świadomości językowej i językoznawczej w podręcznikach do języka polskiego z początku XXI wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.14(24).4

AbstractDownload articleDownload article

false language awareness, false linguistic awareness, teaching Polish, textbooks

Gen autoprezentacji a gatunek uczniowskiej wypowiedzi pisemnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.14(24).5

AbstractDownload articleDownload article

self-presentation, written genres at school, genre model, textual competence, pupil- focused teaching

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout