Articles

Agnieszka Durejko

Articles

Historia czasopisma "Nasze Życie" i jego rola w zachowaniu i kształtowaniu języka polskiego Polaków mieszkających w dwudziestoleciu międzywojennym na Łotwie

AbstractDownload article

Rola mniejszościowego szkolnictwa polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym w edukacji i zachowaniu języka polskiego w wielonarodowościowej Łotwie

AbstractDownload article

Strofy polskie Zofii Rujkówny znad Dźwiny

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout