Articles

Ałła Krawczuk

Articles

W świecie bajek… leksykologicznych. O atrakcyjnym nauczaniu semantyki (na przykładzie polonistyki lwowskiej)

AbstractDownload article

second language acquisition, Polish as a foreign language, lexicology, semantics, fable

Wybrane akty etykiety językowej w polszczyźnie ukraińskich studentów

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout