Articles

Jerzy Kowalewski

Articles

Program kulturowy, kształcenie skorelowane i  inne koncepcje nauczania języka i  kultury polskiej

AbstractDownload article

second language acquisition, Polish as a foreign language, cultural curriculum, textbook

Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych a praktyka glottodydaktyczna w perspektywie normy socjokulturowej

AbstractDownload article

teaching socio-culture, Polish as a foreign language, Polish culture outside of Poland, socio-cultural norm

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout