Articles

Jolanta Fiszbak : 0000-0002-7852-650X

Articles

O potrzebie sięgnięcia do tradycji polonistycznej w zakresie kształcenia językowego

AbstractDownload article

language development, scientific knowledge of language, exercises in speaking and writing

O potrzebach uczniów z doświadczeniami migracyjnymi z perspektywy szkolnego polonisty

AbstractDownload article

student with migration experiences, immigration, remigration, school, educational website

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout