Articles

Małgorzata Gajak-Toczek : 0000-0002-9774-887X

Articles

Język domostwem bycia — o funkcjonalnym nauczaniu polszczyzny w podręcznikach dla nauczycieli Tadeusza Czapczyńskiego

AbstractDownload article

Czapczyński, school language teaching, speaking exercises, stylistic exercises

O niektórych formach i metodach kształcenia sprawności językowej w ramach ćwiczeń w mówieniu w projekcie Tadeusza Czapczyńskiego

AbstractDownload article

Tadeusz Czapczyński, didactics of language, forms of speaking exercises, methods of learning language skills

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout