Articles

Paweł Jarnicki

Articles

Wstęp

Download article

W sprawie wystąpienia Wojciecha Sadego: "O tym, co decyduje o naukowości badań przyrodniczych"

AbstractDownload article

Filozofia nauki: topologia vs. logika

AbstractDownload article

Metafory dyskursu intertekstualności, metaforyka tekstylna

AbstractDownload article

metaphor in science, textile metaphors, intertextuality, text (concept), conceptual metaphor

Początki anglojęzycznej recepcji L. Flecka

Download article

Kłopoty z przedwojenną recepcją koncepcji Ludwika Flecka [Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre von Denkstil und Denkkollektiv]

Download article

Recenzja: Trzeci tom Fleckowski [Ludwik Fleck, "Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa", S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz (red.)]

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout