Articles

Agnieszka Małocha-Krupa : 0000-0002-8698-2812

agnieszka.malocha-krupa@uwr.edu.pl

Articles

Słowa w lustrze. Pleonazm - semantyka - pragmatyka

Download article

"Na imię mam Kasia i jestem uczniem 2. klasy". Androcentryczne zwyczaje językowe w podręcznikach szkolnych (i edukacji)

AbstractDownload article

Kobieta poza władzą. Polemika emancypacyjna z kulturą androcentryczną

AbstractDownload article

emancipation, stereotype, Quod femina non est homo dispute, androcentrism, emacypacja, stereotyp, spór, androcentryzm

Przełamując androcentryzm, czyli o możliwych feminativach

Download article

Wgląd w semantykę i pragmatykę pojęcia feminizmu

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout