Rada Redakcyjna

Kordian Bakuła - redaktor naczelny (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Ałła Krawczuk (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina)

Andrey Baranov (Lietuvos Edukologijos Universitetas, Wilno, Litwa)

Karla Ondraškova (Masarykova Univerzita, Brno, Czechy)

Maria Peisert (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout