Podejście proceduralne do rozumienia czytanego tekstu ze zwróceniem uwagi na jego kompozycję – na przykładzie początku "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza

Kordian Bakuła

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Kształcenie Językowe

7 (17), 2008

Pages from 21 to 31

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout